OPENINGSTIJDEN

Wij zijn gewoon geopend!

Bericht voor onze Patiënten – Belangrijke aandachtspunten voor uw bezoek aan onze praktijk

Onze praktijk volgt de meest recente richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF. Hieronder leest u wat dit specifiek voor uw bezoek aan onze praktijk betekent. We verzoeken u vriendelijk hier goede nota van te nemen. Want, als we ons met z’n allen houden aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen, kunnen we onze zorg op een veilige en verantwoorde manier blijven leveren.
Uw therapeut kan beschermende kleding (witte jas, handschoenen en een mondkapje) gebruiken tijdens de behandeling. Wij verzoeken u dringend om met uw eigen mondkapje naar ons Gezondheidscentrum te komen en op te zetten bij binnenkomst, en op te houden tot in de behandelkamer. De therapeut kan u vragen om tijdens de behandeling uw mondkapje op te doen, indien de 1,5 meter afstand tot uw gezicht niet gewaarborgd kan worden. Ook als de therapeut er niet om vraagt, kunt u uw mondkapje ophouden tijdens de behandeling als u dat prettig vindt.

Verder verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen:

 • Als u Covid-19 gerelateerde klachten heeft, kom dan niet. U dient zich dan zo snel mogelijk af te melden bij de assistente (bij voorkeur meer dan 24 uur van te voren).
 • U dient altijd op 1,5 meter afstand te blijven van anderen (therapeuten en medepatiënten). Dit betekent uiteraard ook dat we geen handen schudden.
 • U dient niet meer dan 5 minuten voor het afgesproken tijdstip ons Gezondheidscentrum in te komen. Blijf desnoods even wachten in uw auto of buiten het Centrum.
 • Als u gebracht wordt verzoeken wij uw chauffeur om niet in onze wachtkamer te wachten, maar om u slechts te brengen en te halen. Hiermee voorkomen we dat onze wachtkamer te vol wordt. Wachten kan in de auto of buiten, of elders.
 • In ons Gezondheidscentrum en onze praktijk zijn looplijnen aangebracht, middels groene en gele pijlen. U dient deze te volgen, tenzij uw behandelend therapeut u anders meldt. Dan dient u de aanwijzingen van uw therapeut op te volgen. In onze oefenzaal zijn, naast looplijnen met pijlen, ook afstandslijnen in de vorm van stippellijnen op de grond gemaakt. Zorg dat u daar niet onnodig overheen gaat.
 • Wij verzoeken u om, na binnenkomst in onze praktijk, uw handen te wassen met water en zeep, gedurende ten minste 20 seconden. Het verzoek is ook om na het handen wassen zo weinig mogelijk zaken aan te raken, ook niet uw mobieltje.
 • Op diverse plekken binnen onze praktijk hangen pompjes met desinfecterende gel. U kunt uw handen desinfecteren wanneer u daar behoefte aan heeft.
 • Ook verzoeken wij u om uw eventuele jas of tas bij u te houden. Deze aub niet ophangen aan de kapstok of over een stoel of in de kleedkamer laten hangen.
 • Voor de 1 op 1 behandeling in een behandelkamer dient u zelf een grote badhanddoek mee te nemen.
 • Neem alstublieft uw eigen bidon en handdoek mee voor in de oefenzaal. LET OP: Onze kleedkamers zijn buiten gebruik; u kunt zich bij ons niet omkleden en u kunt niet douchen.
 • Om in onze oefenzaal te komen loopt u via de dameskleedkamer. De herenkleedkamer is niet toegankelijk.
 • Om de oefenzaal te verlaten gaat u via de lichtblauwe deur naar de wachtkamer toe, en loopt u naar het trappenhuis aan de andere zijde van het Gezondheidscentrum (dus niet met de centrale trap naar beneden). Vraag uw therapeut of een assistente als u dat niet kunt vinden. LET OP: Na 18:00 uur dient u wel de centrale trap af om naar beneden te gaan. Gebruik na 18:00 uur niet de nooduitgangen.

Wij hopen dat wij u snel weer van dienst kunnen zijn en u kunnen helpen met uw klacht of aandoening.
Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 033-7210444 (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur) of door een mail te sturen naar: info@fysio-corlaer.nl

Een hartelijke groet namens het Team van Fysio-Corlaer!

De praktijk is geopend:

Maandag tot en met donderdag van 7.30-21.30 uur
Vrijdag van 7.30-18.00 uur
Zaterdag van 8.30-12.30 uur

De assistentes zijn aanwezig en telefonisch bereikbaar:

Maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

CONTACT

Kinderfysiotherapie
(onderdeel van Fysiotherapie Corlaer)

Henri Nouwenstraat 18
3863 HV  Nijkerk

033-7210444 (8.30-17.00 uur)

info@fysio-corlaer.nl

Route naar praktijk

facebook_logo_60x60 logo insta twitter_logo_60x60

BEHANDELWIJZE 0-18 JAAR

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling anderszins af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut wil eerst met behulp van allerlei onderzoeken een volledig beeld krijgen van het motorische niveau van het kind. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld die met de ouders besproken wordt. Het doel van dit plan is altijd dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving.

Voor zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Deze behandeling vindt vaak aan huis plaats. Voor de oudere kinderen vindt de behandeling in de praktijk plaats die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen. Om het functioneren te verbeteren en om het plezier in bewegen te vergroten.

Iedereen tussen de 0 en 18 jaar die problemen heeft die van motorische aard zijn kan een consult aanvragen bij een kinderfysiotherapeut. Hier volgt dan een intake en afhankelijk van de bevindingen van de kinderfysiotherapeut volgt er onderzoek om het probleem duidelijk in kaart te brengen.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Bij twijfel wordt altijd verwezen naar de huisarts zodat onderliggende problematiek (niet motorisch) ook voldoende aandacht krijgt.
Bij het onderzoek spelen ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen ook een belangrijke rol. Zij kunnen, indien nodig, informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.
De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.
Wanneer nodig vindt de behandeling aan huis plaats. Dat geldt vaak voor kinderen tussen 0-2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.
Voor de meeste indicaties is er geen verwijsbrief nodig. Wanneer de therapeut aan huis komt, dient er wel een verwijzing te zijn van een (huis- of consultatiebureau) arts.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van een specifieke vraag.

VOORKEURSHOUDING

Een baby met een voorkeurshouding draait het grootste gedeelte van de tijd met zijn hoofdje naar één kant. Het ontwikkelen van een voorkeurshouding komt veel voor. Als een baby te lang in de voorkeurshouding ligt ontstaat er een plat hoofdje of scheef hoofdje, omdat het schedeltje nog zacht is. Ongeveer acht van de tien kinderen ontwikkelen een voorkeurshouding, meestal naar rechts. Het komt iets vaker voor bij jongetjes dan bij meisjes. Een voorkeurshouding kan gevolgen hebben voor de motorische ontwikkeling. Een baby met een voorkeur houdt zijn hoofd niet goed in het midden, kan niet goed recht liggen en beweegt zijn armen en benen soms niet evenveel. Graag verwijzen wij u ook naar de site Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, voor een preventie- en behandelfolder voor baby’s met voorkeurshouding. Soms is een voorkeurshouding moeilijk te corrigeren. Ondanks het opvolgen van de adviezen kan een voorkeurshouding blijven bestaan. Het advies van een kinderfysiotherapeut is dan zinvol.

MOTORISCHE ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Zodra er sprake is van ontwikkelingsachterstand kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden.
Als uw kind bijvoorbeeld niet rolt van buik naar rug, niet kruipt, niet zelfstandig kan zitten of lopen kunt u denken aan motorische achterstand. Hierbij is het belangrijk dat het kind gestimuleerd wordt door bijvoorbeeld een uitdagend speeltje.

De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van het kind en het geven van tips en adviezen voor ouders om dit zo goed mogelijk te doen.

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij we als kind leren om allerlei prikkels te onderscheiden en te plaatsen via onze zintuigen.
Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op alles in de omgeving. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag, de ontwikkeling en het leren van het kind.
Sensorische informatieverwerking richt zich hoofdzakelijk op de volgende zintuigen: de tastzin, het evenwichtsgevoel, het standgevoel, visueel en auditief. Ze helpen ons om allerlei signalen uit onze omgeving te ervaren, te interpreteren en er op te reageren. Laten we ze een voor een bekijken.

De tastzin bestaat uit het waarnemen van aanraking, pijn, temperatuur en druk op onze huid. Deze signalen bepalen in grote maten hoe we onze omgeving ervaren en beschermen ons tegen gevaren, zoals bijvoorbeeld vuur. Als de tastzin verstoord is kan dit betekenen dat deze signalen te zwak of te sterk worden ervaren. Als de tastzin niet goed werkt, uit dat zich in niet aangeraakt willen worden, de weigering om bepaalde soorten voedsel te eten, en/of om bepaalde kleren niet te willen dragen. Het kan voorkomen dat het wassen van het gezicht als vervelend wordt ervaren, of dat men een hekel heeft aan vieze handen, niet met klei wil spelen, een hekel heeft aan vingerverf. Ook kan het gebeuren dat men dingen alleen met de vingertoppen aanpakt in plaats van met de hele hand. Het kan tevens tot gevolg hebben dat aanraking en pijn verkeerd worden uitgelegd, wat kan leiden tot afzondering, geïrriteerdheid, snel afgeleid zijn en hyperactiviteit.

Het evenwichtsgevoel ontstaat door het evenwichtsorgaan wat zich in het binnenoor bevindt. Het neemt de stand van het hoofd en hoofdbewegingen waar. Storingen aan het evenwichtsgevoel kunnen zich op twee manieren uiten. Kinderen met een overgevoelig evenwichtsgevoel hebben een hekel aan schommelen, schuitje varen, naar beneden glijden en dergelijke. Ze reageren daarop met angstreacties. Dit soort kinderen kan ook moeite hebben met naar boven en naar beneden gaan via een trap of heuvel. Ook houden ze niet van onregelmatige oppervlakten en kunnen ze onhandig overkomen. Anderzijds zijn er ook kinderen met een ondergevoelig evenwichtsorgaan. Dit soort kinderen zoekt juist allerlei intense bewegingservaringen op, zoals heel druk bewegen, springen en rondtollen. Ook kan het voorkomen dat ze met hun hoofd liggen te draaien of steeds nee schudden.

Het standgevoel is het gevoel waarbij we onbewust de stand van onze ledematen weten zonder die te zien. Het standgevoel geeft onze hersenen de signalen die het mogelijk maken om in een stoel te zitten en gemakkelijk ergens over heen te stappen. Het helpt ons ook om te kunnen schrijven met een pen, soep te eten met een lepel en knopen vast te maken. Dat het standgevoel niet goed werkt, uit zich in onhandigheid, een neiging om vaak te vallen, het aannemen van ongebruikelijke houdingen, het als kind niet willen kruipen en/of op een slordige manier eten. Problemen met het standgevoel hebben ook invloed op het uitvoeren van motorische taken.

Visueel: Kinderen zijn snel afgeleid door wat ze om zich heen zien en knipperen veel met de ogen bij fel licht. Ze hebben tevens problemen met oogcontact maken.

Auditief: Kinderen vertonen een heftige reactie door handen voor hun oren te houden op onverwachte, harde geluiden. Ze zijn snel afgeleid door geluiden in de omgeving (ze kunnen bijvoorbeeld niet werken met achtergrondgeluiden). Kinderen reageren niet wanneer hun naam wordt geroepen, ondanks goed gehoor.

Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen zich op velen manieren uiten. Het kind kan hyperactief zijn of juist weinig bewegen en snel moe worden. Bij sommige kinderen zie je juist een afwisseling tussen hyperactief en inactief zijn. Storingen in de grove en fijne motoriek komen vaak voor en kunnen ook leiden tot spraak problemen en matig intellectuele prestaties. In hun gedrag kunnen kinderen impulsief zijn en snel afgeleid worden. Ook kunnen ze moeite hebben om activiteiten te plannen en organiseren. Sommige kinderen kunnen erg heftig reageren op nieuwe situaties met frustratie, agressie en teruggetrokkenheid.

LAGE OF HOGE SPIERSPANNING

Een te lage spierspanning kan zich uiten bij uw baby in het onvermogen om de armen en/of benen tegen de zwaartekracht in te bewegen.
Het tegenovergestelde hiervan is een te hoge spierspanning. Wanneer dit mogelijk het geval is, gaat de baby bijvoorbeeld als het aan de handjes omhoog wordt getrokken, direct staan. Wanneer er voor het eerste levensjaar een duidelijk links/rechts verschil zichtbaar is tussen de armen of benen kan tevens ook met een hoge of lage spierspanning te maken hebben.
Indien bovenstaande u bekend voorkomt, kunt u de kinderfysiotherapeut inschakelen.

HUILBABY

Een huilbaby wordt zo genoemd wanneer uw kind 3 weken lang meer dan 3 uur per dag huilt. Dit kan komen door bijvoorbeeld darmkrampjes of een snelle of moeizame bevalling. In het laatste geval kan een kinderfysiotherapeut hulp bieden. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de nek van uw baby. Het kan zijn dat deze vast zit, dit noemen wij een blokkade. Vaak is er ook een voorkeurshouding zichtbaar.

BILLENSCHUIVER

Billenschuivers zijn kinderen die zich voortbewegen op de billen. Meestal kiest het kind deze manier van verplaatsen in plaats van het kruipen op handen en knieen. Vaak is er geen duidelijke oorzaak waarom kinderen zich op deze manier verplaatsen. Voor kinderen die op hun billen voortbewegen is het belangrijk dat er veel bewegings variatie plaatsvindt. Laat uw kind bijvoorbeeld niet te lang in de maxi-cosi zitten.

Wanneer is er kinderfysiotherapeutische behandeling nodig?

 • indien een billenschuiver een achterstand in de grove motorische ontwikkeling laat zien
 • als er tekenen zijn van verminderde rompspieren (verminderde kracht van de romp en verminderde romprotaties)
 • en wanneer je als ouder meer duidelijkheid wil krijgen over de motorische ontwikkeling van je kind dat op de billen schuift
CEREBRALE PARESE

Een cerebrale parese (CP) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben om te bewegen. Dit is ontstaan door hersenbeschadiging die voor het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. De belangrijkste symptomen van cerebrale parese zijn o.a. lage spierspanning in de eerste levensmaanden, continu gebalde vuistjes, ontwikkelingsachterstand en onwillekeurige bewegingen.

De kinderfysiotherapeut kan kinderen met CP helpen bij hun ontwikkeling door een zo goed mogelijk bewegingspatroon aan te leren zodat het kind zo min mogelijk wordt gehinderd in het bewegen.

ERBSE PARESE

Er is sprake van een Erbse Parese als bij de geboorte een beschadiging is ontstaan van de zenuwen die vanuit de nek naar de arm lopen. Dit kan ontstaan zijn door te grote trek aan het hoofd. De officiële naam is plexus brachialis laesie. De behandeling van de kinderfysiotherapeut wordt in de meeste gevallen direct gestart met houdings- en positionering-adviezen zoals hoe u uw kind het beste kan dragen, kan aan- en uitkleden en kan neerleggen.

PREMATUUR / DYSMATUUR

Is uw kind te vroeg of te licht geboren? Dan spreken we van prematuur of dysmatuur.
Kinderen die te vroeg zijn geboren of met een te laag geboortegewicht kunnen te maken krijgen met een ontwikkelingsachterstand. Om dit te voorkomen kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden in het stimuleren van het kind in de ontwikkeling.

MOTORISCHE ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Zodra er sprake is van ontwikkelingsachterstand kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden. Veel vallen, niet soepel bewegen of angst voor bewegen kunnen symptomen zijn van een motorische achterstand bij kinderen van 2 tot 4 jaar.

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij we als kind leren om allerlei prikkels te onderscheiden en te plaatsen via onze zintuigen.
Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op alles in de omgeving. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag, de ontwikkeling en het leren van het kind.
Sensorische informatieverwerking richt zich hoofdzakelijk op de volgende zintuigen: de tastzin, het evenwichtsgevoel, het standgevoel, visueel en auditief. Ze helpen ons om allerlei signalen uit onze omgeving te ervaren, te interpreteren en er op te reageren. Laten we ze een voor een bekijken.

De tastzin bestaat uit het waarnemen van aanraking, pijn, temperatuur en druk op onze huid. Deze signalen bepalen in grote maten hoe we onze omgeving ervaren en beschermen ons tegen gevaren, zoals bijvoorbeeld vuur. Als de tastzin verstoord is kan dit betekenen dat deze signalen te zwak of te sterk worden ervaren. Als de tastzin niet goed werkt, uit dat zich in niet aangeraakt willen worden, de weigering om bepaalde soorten voedsel te eten, en/of om bepaalde kleren niet te willen dragen. Het kan voorkomen dat het wassen van het gezicht als vervelend wordt ervaren, of dat men een hekel heeft aan vieze handen, niet met klei wil spelen, een hekel heeft aan vingerverf. Ook kan het gebeuren dat men dingen alleen met de vingertoppen aanpakt in plaats van met de hele hand. Het kan tevens tot gevolg hebben dat aanraking en pijn verkeerd worden uitgelegd, wat kan leiden tot afzondering, geïrriteerdheid, snel afgeleid zijn en hyperactiviteit.

Het evenwichtsgevoel ontstaat door het evenwichtsorgaan wat zich in het binnenoor bevindt. Het neemt de stand van het hoofd en hoofdbewegingen waar. Storingen aan het evenwichtsgevoel kunnen zich op twee manieren uiten. Kinderen met een overgevoelig evenwichtsgevoel hebben een hekel aan schommelen, schuitje varen, naar beneden glijden en dergelijke. Ze reageren daarop met angstreacties. Dit soort kinderen kan ook moeite hebben met naar boven en naar beneden gaan via een trap of heuvel. Ook houden ze niet van onregelmatige oppervlakten en kunnen ze onhandig overkomen. Anderzijds zijn er ook kinderen met een ondergevoelig evenwichtsorgaan. Dit soort kinderen zoekt juist allerlei intense bewegingservaringen op, zoals heel druk bewegen, springen en rondtollen. Ook kan het voorkomen dat ze met hun hoofd liggen te draaien of steeds nee schudden.

Het standgevoel is het gevoel waarbij we onbewust de stand van onze ledematen weten zonder die te zien. Het standgevoel geeft onze hersenen de signalen die het mogelijk maken om in een stoel te zitten en gemakkelijk ergens over heen te stappen. Het helpt ons ook om te kunnen schrijven met een pen, soep te eten met een lepel en knopen vast te maken. Dat het standgevoel niet goed werkt, uit zich in onhandigheid, een neiging om vaak te vallen, het aannemen van ongebruikelijke houdingen, het als kind niet willen kruipen en/of op een slordige manier eten. Problemen met het standgevoel hebben ook invloed op het uitvoeren van motorische taken.

Visueel: Kinderen zijn snel afgeleid door wat ze om zich heen zien en knipperen veel met de ogen bij fel licht. Ze hebben tevens problemen met oogcontact maken.

Auditief: Kinderen vertonen een heftige reactie door handen voor hun oren te houden op onverwachte, harde geluiden. Ze zijn snel afgeleid door geluiden in de omgeving (ze kunnen bijvoorbeeld niet werken met achtergrondgeluiden). Kinderen reageren niet wanneer hun naam wordt geroepen, ondanks goed gehoor.

Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen zich op velen manieren uiten. Het kind kan hyperactief zijn of juist weinig bewegen en snel moe worden. Bij sommige kinderen zie je juist een afwisseling tussen hyperactief en inactief zijn. Storingen in de grove en fijne motoriek komen vaak voor en kunnen ook leiden tot spraak problemen en matig intellectuele prestaties. In hun gedrag kunnen kinderen impulsief zijn en snel afgeleid worden. Ook kunnen ze moeite hebben om activiteiten te plannen en organiseren. Sommige kinderen kunnen erg heftig reageren op nieuwe situaties met frustratie, agressie en teruggetrokkenheid.

ORTHOPEDISCHE AFWIJKING

Met orthopedische aandoeningen worden problemen aan spier-, pees- en/of botstructuren bedoeld. Sommige problemen zijn vanaf de geboorte zichtbaar, denk aan klompvoetjes of heupdysplasie. Andere problemen worden pas later in de motorische ontwikkeling opgemerkt.

De kinderfysiotherapeut houdt zich bij orthopedische aandoeningen bezig met het onderzoek en behandeling van aandoeningen aan spier-, pees en/of botstructuren vanaf de geboorte tot in de adolescentie.

TENENLOPERS

Kinderen die op hun tenen lopen komen veel voor. Er zijn 2 soorten tenenlopers:

 1. Kinderen kunnen gaan tenenlopen als gevolg van een afwijking van de enkel of voet. Bijvoorbeeld een verkorte achillespees of verminderde aansturing van de voetspieren.
 2. Kinderen kunnen gaan tenenlopen zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is.

Deze laatste vorm komt het meeste voor. Als uw kind langdurig op de tenen loopt kan dit wel gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een verkorte achillespees. Zelf kunt u uw kind ervan bewust maken dat hij of zij op de tenen loopt door te zeggen dat ze op platte voeten moeten lopen.

De kinderfysiotherapeut zal beoordelen of er een afwijking aan de enkel of voet is en oefeningen geven voor thuis voor het lopen op platte voeten.

SPINA BIFIDA

Spina Bifida wordt ook wel open ruggetje genoemd. Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg. We spreken van een sluitingsdefect. Spieren, vetweefsel en huid ter plaatse kunnen ontbreken en het zenuwweefsel is niet goed ontwikkeld. Spina bifida is het best te vergelijken met een dwarslaesie. Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe lager het defect van de wervelkolom, hoe minder uitvalverschijnselen.
Kinderen met Spina Bifida krijgen over het algemeen altijd fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut kan ondersteuning bieden om het motorisch functioneren zo optimaal mogelijk te maken.

JEUGDREUMA

Reuma is een verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden, waarbij je chronisch last hebt van gewrichtsontstekingen. Juveniel idiopathische artritis betekent dat je op jonge leeftijd, voor je 16e levensjaar, last krijgt van de eerste ziekteverschijnselen. Het is niet bekend wat de oorzaak is.

De kinderfysiotherapeut kan helpen om de pijn te verlichten of om de spieren weer sterker te maken na een ontstekingsperiode.

SCHRIJFPROBLEMEN

Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool. In groep 3 moeten de kinderen in een relatief korte periode het schrijven onder de knie krijgen. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. Het kind moet namelijk niet alleen de letters leren schrijven, hij leert ze ook koppelen aan de bijbehorende klank en de vorm. Er zijn heel wat letters die op elkaar lijken. Daarbij is het van belang dat niet alleen de vorm goed op papier komt, maar ook dat de pen goed vastgehouden wordt om op een effectieve manier de letters op papier te krijgen. Dit moet namelijk niet te slap of te verkrampt en ook niet in een vuist. Tevens moet er gezorgd worden dat de letters niet te groot of te klein worden. Een foutje is dus zo gemaakt. Wanneer de oorzaak van de foutjes ligt bij de uitvoering van de schrijfbeweging kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Enkele voorbeelden van schrijfproblemen:

 • mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen
 • mijn kind schrijft slordig
 • mijn kind schrijft krampachtig en gespannen
 • mijn kind krijgt pijn bij het schrijven
 • het tempo van het schrijven is te laag
 • mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast
 • mijn kind is linkshandig en heeft zodoende moeite met schrijven

Door middel van gestandaardiseerd onderzoek wordt gekeken wat de oorzaak is van de schrijfproblemen en wat hiervoor de beste oplossing zou zijn. Hierbij worden het motorische niveau van het kind en eventuele andere onderliggende problemen in kaart gebracht. Soms is alleen advies voldoende. Is er sprake van een motorische oorzaak van het schrijfprobleem, dan is extra begeleiding noodzakelijk. De begeleiding is vaak gericht op het oefenen van de schrijfvaardigheden en de onderliggende problemen. Het behandelplan wordt natuurlijk in overleg met de ouders en het kind opgesteld. Goed overleg met school is hierbij vaak ook vanzelfsprekend.

SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij we als kind leren om allerlei prikkels te onderscheiden en te plaatsen via onze zintuigen.
Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op alles in de omgeving. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag, de ontwikkeling en het leren van het kind.
Sensorische informatieverwerking richt zich hoofdzakelijk op de volgende zintuigen: de tastzin, het evenwichtsgevoel, het standgevoel, visueel en auditief. Ze helpen ons om allerlei signalen uit onze omgeving te ervaren, te interpreteren en er op te reageren. Laten we ze een voor een bekijken.

De tastzin bestaat uit het waarnemen van aanraking, pijn, temperatuur en druk op onze huid. Deze signalen bepalen in grote maten hoe we onze omgeving ervaren en beschermen ons tegen gevaren, zoals bijvoorbeeld vuur. Als de tastzin verstoord is kan dit betekenen dat deze signalen te zwak of te sterk worden ervaren. Als de tastzin niet goed werkt, uit dat zich in niet aangeraakt willen worden, de weigering om bepaalde soorten voedsel te eten, en/of om bepaalde kleren niet te willen dragen. Het kan voorkomen dat het wassen van het gezicht als vervelend wordt ervaren, of dat men een hekel heeft aan vieze handen, niet met klei wil spelen, een hekel heeft aan vingerverf. Ook kan het gebeuren dat men dingen alleen met de vingertoppen aanpakt in plaats van met de hele hand. Het kan tevens tot gevolg hebben dat aanraking en pijn verkeerd worden uitgelegd, wat kan leiden tot afzondering, geïrriteerdheid, snel afgeleid zijn en hyperactiviteit.

Het evenwichtsgevoel ontstaat door het evenwichtsorgaan wat zich in het binnenoor bevindt. Het neemt de stand van het hoofd en hoofdbewegingen waar. Storingen aan het evenwichtsgevoel kunnen zich op twee manieren uiten. Kinderen met een overgevoelig evenwichtsgevoel hebben een hekel aan schommelen, schuitje varen, naar beneden glijden en dergelijke. Ze reageren daarop met angstreacties. Dit soort kinderen kan ook moeite hebben met naar boven en naar beneden gaan via een trap of heuvel. Ook houden ze niet van onregelmatige oppervlakten en kunnen ze onhandig overkomen. Anderzijds zijn er ook kinderen met een ondergevoelig evenwichtsorgaan. Dit soort kinderen zoekt juist allerlei intense bewegingservaringen op, zoals heel druk bewegen, springen en rondtollen. Ook kan het voorkomen dat ze met hun hoofd liggen te draaien of steeds nee schudden.

Het standgevoel is het gevoel waarbij we onbewust de stand van onze ledematen weten zonder die te zien. Het standgevoel geeft onze hersenen de signalen die het mogelijk maken om in een stoel te zitten en gemakkelijk ergens over heen te stappen. Het helpt ons ook om te kunnen schrijven met een pen, soep te eten met een lepel en knopen vast te maken. Dat het standgevoel niet goed werkt, uit zich in onhandigheid, een neiging om vaak te vallen, het aannemen van ongebruikelijke houdingen, het als kind niet willen kruipen en/of op een slordige manier eten. Problemen met het standgevoel hebben ook invloed op het uitvoeren van motorische taken.

Visueel: Kinderen zijn snel afgeleid door wat ze om zich heen zien en knipperen veel met de ogen bij fel licht. Ze hebben tevens problemen met oogcontact maken.

Auditief: Kinderen vertonen een heftige reactie door handen voor hun oren te houden op onverwachte, harde geluiden. Ze zijn snel afgeleid door geluiden in de omgeving (ze kunnen bijvoorbeeld niet werken met achtergrondgeluiden). Kinderen reageren niet wanneer hun naam wordt geroepen, ondanks goed gehoor.

Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen zich op velen manieren uiten. Het kind kan hyperactief zijn of juist weinig bewegen en snel moe worden. Bij sommige kinderen zie je juist een afwisseling tussen hyperactief en inactief zijn. Storingen in de grove en fijne motoriek komen vaak voor en kunnen ook leiden tot spraak problemen en matig intellectuele prestaties. In hun gedrag kunnen kinderen impulsief zijn en snel afgeleid worden. Ook kunnen ze moeite hebben om activiteiten te plannen en organiseren. Sommige kinderen kunnen erg heftig reageren op nieuwe situaties met frustratie, agressie en teruggetrokkenheid.

DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER (DCD)

DCD is een afkorting voor het Engelse woord Development Coordination Disorder, dit betekent in het Nederlands een stoornis van de bewegingscoördinatie. Kinderen die hier last van hebben kunnen problemen hebben met aanleren van de eenvoudigste vaardigheden, zooals tandenpoetsen, veters strikken, schrijven of koprollen.

De kinderfysiotherapeut kan uw kind helpen met het aanleren deze vaardigheden en de grove en fijne motoriek stimuleren.

AUTISME SPECTRUM STOORNIS

Kinderen met  ADHD hebben een grote bewegingsdrang en hebben vaak moeite met het controleren van hun bewegingen. Dit kan de motoriek soms negatief beïnvloeden. Ditzelfde geldt voor kinderen met ASS.

De kinderfysiotherapeut kan hulp bieden bij het controleren van bewegingen door middel van oefentherapie gericht op de hulpvraag van het kind.

ORTHOPEDISCHE KLACHTEN

Kinderen op de basisschool kunnen ook last krijgen van spieren of gewrichten, dit noemen we kinderorthopedie. Mogelijk door veel sporten, buitenspelen of vallen. Denk hierbij aan pijn aan de hak, hiel of knie, pijn na een gipsperiode of pijn na een botbreuk en/of operatie. Als u uw kind veel hoort over gewrichts- of spierklachten is het aan te raden eens een afspraak te maken met een kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut kan uw kind onderzoeken. Met tips, adviezen en oefeningen kan er veel bereikt worden met klachtenvermindering tot resultaat. De kinderfysiotherapeut kan helpen met een voorspoedig herstel.

HOUDINGSPROBLEMEN

Onderuit zitten tijdens het spelen op de iPad of niet rechtop kunnen zitten in de klas zijn veel voorkomende houdingsproblemen bij kinderen. Vaak klagen kinderen over een moe gevoel of pijnlijke rug.

De kinderfysiotherapeut kan door middel van oefeningen de buik- en rompspieren versterken die nodig zijn om een goede houding aan te nemen.

OVERGEWICHT

Het is belangrijk om goed te eten en voldoende te bewegen. Bij sommige kinderen lukt dat niet en mogelijk is het gevolg overgewicht. Dit kan zorgen voor lichamelijke klachten, kortademigheid of niet mee kunnen komen met gym.

Samen met de kinderfysiotherapeut kun je aan de slag om te sporten en je fitter te voelen.

MOTORISCHE ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Onhandig/houterig zijn, veel vallen, moeite met rennen/springen, slecht handschrift of niet mee kunnen komen tijdens de gymles kunnen symptomen zijn van een motorische ontwikkelingsachterstand van kinderen op de middelbare school.

Wanneer er sprake is van ontwikkelingsachterstand kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden.

OVERGEWICHT

Het is belangrijk om goed te eten en voldoende te bewegen. Bij sommige kinderen lukt dat niet en mogelijk als gevolg overgewicht. Dit kan zorgen voor lichamelijke klachten, kortademigheid of niet mee kunnen komen met gym.

Samen met de kinderfysiotherapeut kun je aan de slag om te sporten en je fitter te voelen.

HOUDINGSPROBLEMEN

Onderuit zitten tijdens het maken van het huiswerk of niet rechtop kunnen zitten in de klas zijn veel voorkomende houdingsproblemen bij kinderen. Vaak klagen kinderen over een moe gevoel of pijnlijke rug.

De kinderfysiotherapeut kan door middel van oefeningen de buik- en rompspieren versterken die nodig zijn om een goede houding aan te nemen.

SCOLIOSE

Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de rug waardoor er een bocht komt in de rug. Dit kan komen door een afwijking van de rug, maar ook door een verkeerde houding. Het komt ook vaak voor bij kinderen die een ontwikkelingsstoornis hebben.

De kinderfysiotherapeut kan spierversterkende oefeningen doornemen en hierdoor zorgen dat de effecten van de scoliose worden beperkt.

SPORTBLESSURES

Net als bij volwassenen kan er bij kinderen tijdens het sporten of bewegen een blessure optreden. Denk bijvoorbeeld aan Osgood Schlatter, jumper knee of enkel- of achillespeesklachten. Om een kind zo goed mogelijk te helpen is specifieke kennis van de ontwikkeling bij kinderen een vereiste. Denk hierbij aan welke belastingen kan een kind aan op een bepaalde leeftijd? Hoe kan de ontwikkeling zo positief mogelijk beïnvloed worden? En is herhaling van de blessure te voorkomen? Ook kan de kinderfysiotherapeut informatie geven welke sport geschikt is om mee te beginnen.

Voor ieder kind moet plezier in bewegen mogelijk zijn!

AFSPRAAK MAKEN

PER TELEFOON

Bel ons voor een afspraak op: 033-7210444 (8.30-17.00 uur)

PER MAIL

Mail voor het maken van een afspraak naar: info@fysio-corlaer.nl

AAN DE BALIE

U kunt een afspraak maken aan de balie op de 2e etage.

Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk

BOEKENWINKEL
BOEKENWINKEL

Hieronder ziet u (contact)gegevens van Gezondheidscentrum Corlaer, waar Fysiotherapiepraktijk Corlaer in gevestigd is. Let op; dit zijn niet onze gegevens!